PASSION HERITAGE

P A S S I O N Heritage là phiên bản đặc biệt của P A S S I O N. C U O N G D C với hình ảnh chất lượng cao, mẫu xịn và phong cảnh non xanh nước biếc tuyệt vời mà mọi người thường thấy trên tạp chí HERITAGE  khi đi Vietnam Airlines.

xem thêm ảnh đẹp tại P A S S I O N. C U O N G D C.C O